Smysluplné, krásné a osobní            poslední rozloučení.           S úctou k lidskosti.

Co když právě naše znějící hlasy a konající ruce jsou tím, co vede k hojení rány v našem zarmouceném srdci? ❤️

❤️ Chcete-li uspořádat tradiční pohřeb, ráda sestavím a přednesu smuteční řeč. Autentickou, jedinečnou, přesně takovou, jako život toho, kdo zemřel. 

❤️ Pokud nechcete tradiční pohřeb, pokud toužíte po smysluplném, osobním rozloučení s úctou k lidem a přírodě, pomůžu vám vytvořit rozloučení, které může být krásné a jedinečné s respektem k příběhu zemřelého i k vašemu zármutku. 

Sejdeme se a popovídáme si o zemřelém a naplánujeme společně, jak by mohlo jeho rozloučení vypadat. Koho do něj zapojíme a kde a jak by se mohlo konat tak, aby bylo opravdu osobité. 

Pokud jste ještě nevolali pohřební službu, zvažte, prosím, možnost si zemřelého zaopatřit doma sami, jako se to dělávalo dřív. Dáte tak prostor sobě a rodině, aby se s ním rozloučila. Je to poslední příležitost s ním fyzicky být a může vám to pomoci přijmout jeho odchod. Tady najdete povídání o tom.
Pokud byste chtěli, ale bojíte se, ráda vás podpořím. 

Na Posledním rozloučením může být rakev s tělem, které doveze Pohřební služba a nebo ji můžete požádat o zpopelnění bez obřadu v krematoriu a na rozloučení vzít urnu s popelem, kterou po obřadu můžeme uložit do hrobu, nebo popel můžeme společně rozptýlit na vybraném místě.

Vaše osobní zapojení se do rozloučení, během jeho příprav vám  pomůže přijmout skutečnost, že váš milovaný odešel. Je to příležitost urovnat si v sobě myšlenky a vzpomínky.

Celou dobu vám budu nablízku. 

Poslední rozloučení můžou být plné různých emocí, pláče i smíchu, smutku i radosti, úzkosti i úlevy... 
Délka obřadu je kolem jedné hodiny. 

Můžete odcházet s pocitem naplnění života milovaného, jistého zadostiučinění i s plností svého srdce, které může přetékat vděčností a láskou. S pocitem, že to bylo krásné a přijetím vlastní smrtelnosti.

Poslední rozloučení, oslava života zemřelého se může odehrát kdekoli. Na jeho oblíbeném místě v přírodě, na louce, v lese, v restauraci, na zahradě....

Pokud nemáte vlastní místo, kde byste si obřad přáli a nechcete jej v kostele ani v krematoriu, nabízím možnost obřadu v krásně zrekonstruované obecní Smuteční síni v Novém Malíně či v Zámecké oranžerii v Bludově.

© 2021 - 2024 Mezi světy. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!