Vize

Ráda bychom po vzoru spolku Ke kořenům, kteří spravují přírodní hřbitov, zrealizovala i tohle, na což hledám vhodný prostor, les, sad, louku... dostupnou, v okolí Šumperka.

 
Brána propojení

Prostor, kde se prolíná život a smrt.

Prostor, kde probíhají obřady posledních rozloučení s našimi blízkými a jejich popel je vsypáván ke kořenům starých stromů.

Prostor, kde probíhají svatební obřady a obřady vítání dětí do života a komunity.

Prostor, kde můžeme meditovat v labyrintu položeném v trávě a nechat přijít odpověď ze svého nitra.

Prostor, kde tepe život a pod tím je slyšet posvátné ticho, které nás propojuje se vším, co je.

Prostor, kde se můžeme rozpomenout na to, kdo jsme, odkud pocházíme a kam se vrátíme.

Prostor, kde můžeme přijmout pomíjivost našeho života a uvědomit si vděčnost za to, že jsme ještě živí, že můžeme. 

Vidím svět, kde lidé přijímají svoji lidskost. 

Lidé se bojí smrti, protože se bojí žít svůj vnitřní, lidský život plný pocitů, změn a emocí. Nepředvídatelnosti.

Chci navrátit lidskému životu důstojnost, skrze to, že se lidé přestanou bát smrti. 

Chci je provázet obřady posledních rozloučení, které budou jedním z nejhezčích zážitků, které prožili.

Chci, aby se na nich cítili živí víc, než kdy jindy. Aby se dotkli svých srdcí skrze smrt milovaného člověka. 

Chci, aby si dovolili uvidět jeho příběh, rozloučit se s ním a prožít, jaký vliv měl na jejich život a jejich příběh.

Chci, aby mu skrze své emoce, pláč i smích odpustili, aby prožili to, co zůstalo nevyřčeno.

Chci, aby se pro člověka, který zemřel, naposled vynořil jeho příběh v celistvosti toho, kým byl. Aby každý sdílel svůj střípek a dohromady to dalo obraz, který všechny překvapí svou velikostí.

Chci, aby každý odcházel z obřadu naplněný údivem, jak různě se můžeme vzájemně dotýkat druhých, jaký vliv máme na celek.

Chci, aby si lidé uvědomili, že jsou živí, že ještě můžou a rozhodli se svůj život prožít naplno.

Chci, aby se lidé přestali bát života a jednou se nebáli umřít. 

Aby objevili svou důstojnost.

Aby poznali svou důležitost.

Aby se nebáli žít.

Aby otevřeli svá srdce.

A dotkli se sami sebe. 

© 2021 - 2024 Mezi světy. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!